Blog

  • Home
  • Aktualności
W Omanie w piątek 16 kwietnia zostanie wprowadzony podatek VAT

W Omanie w piątek 16 kwietnia zostanie wprowadzony podatek VAT

Władze sułtanatu spodziewają się wpływów z tego tytułu w wysokości 400 mln RO (nieco ponad 1 mld. USD). Stawka VAT wynosić będzie 5 %.

Obowiązek rejestracji w systemie podatkowym (online) jako płatnik VAT mają podmioty, których roczny obrót przekracza (lub spodziewa się, że przekroczy) 38 500 RO (ok. 100 tys. USD). Dobrowolnie płatnikami mogą stać się firmy, których roczny obrót przekroczy 19 250 RO (ok. 50 tys. USD).

Od 16 kwietnia firmy objęte obowiązkiem płacenia nowego podatku musza posiadać zaświadczenie o zarejestrowaniu oraz numer identyfikacji podatkowej nadany przez system.

Wcześniej, przygotowując wprowadzenie nowego podatku ogłoszono listę podstawowych produktów żywnościowych, które będą zwolnione z podatku VAT w ramach pakietu osłon socjalnych. Lista początkowo obejmowała 93 produkty, jednak później została znacznie poszerzona nie tylko w związku z działaniami socjalnymi, ale by nie podnosić cen niektórych usług i produktów ważnych dla gospodarki Omanu. W efekcie obecnie lista produktów i usług zwolnionych z podatku VAT liczy 488 pozycji. W ostatecznej wersji na liście znalazły się między innymi usługi i sprzęt medyczny, usługi edukacyjne, transport pasażerski, ale również usługi finansowe, obrót niezabudowanymi działkami, sprzedaż złota, srebra i platyny oraz obrót ropą produktami ropopochodnymi i gazem ziemnym.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *