• Jest prywatną organizacją ( NGO) powołaną aby reprezentować członków Stowarzyszenia.
  • Budować wartościowe i wiarygodne relacje z ludźmi i organizacjami
  • Wspierać wysiłki związane ze współpracą szczególnie z rynkami
    Azji, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki
  • Współpracować z administracją rządową i organizacjami przedsiębiorców w kraju i za granicą
  • Edukować przedsiębiorców o możliwościach, potrzebach, okazjach międzynarodowej współpracy
  • Współpraca międzynarodowa zdecyduje o powodzeniu gospodarczym przedsiębiorstw
  • Wymaga kontaktów czyli wielostronnego komunikowania i relacji
  • Nieustannego rozwijania sposobów i narzędzie współpracy w postaci platform wiedzy oraz danych

Antoni Melniczuk – Prezes Zarządu ASEMEA

W naszych pracach zwracamy uwagę na każdy szczegół, aby zapewnić naszym klientom najlepszą obsługę.

-Antoni Mielniczuk

@Prezes Zarządu ASEMEA