Blog

  • Home
  • Aktualności
Statystyki handlu międzynarodowego Arabii Saudyjskiej w lipcu

Statystyki handlu międzynarodowego Arabii Saudyjskiej w lipcu

Saudyjski Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące eksportu z Królestwa w lipcu.

Całkowity eksport towarów wzrósł o 79,6% w lipcu 2021 r. w porównaniu z lipcem 2020 r., kiedy na handel międzynarodowy wpłynęły blokady związane z Covid-19 i zakazy podróżowania w wielu krajach. Wartość eksportu wyniosła w lipcu 2021 r. 91,8 mld riali (ok. 24,5 mld $), podczas gdy w lipcu ubiegłego roku wynosił zaledwie 51,1 mld riali (ok. 13,8 mld $).

Wzrost eksportu wynikał głównie ze wzrostu wartości eksportu ropy, który wyniósł aż 112,1% czyli o 37,5 mld riali (ok. 10 mld $) w stosunku do lipca 2020r. Widać to po wzroście udziału ropy w całkowitym eksporcie do 77,4%, podczas gdy rok wcześniej udział ten wynosił 65,5%. Całkowity eksport w porównaniu do czerwca 2021 wzrósł o 8,2% – 7,2 mld riali (ok. 2 mld $).

Eksport produktów innych niż ropa wzrósł o 17,9% rok do roku w lipcu 2021 r., i osiągną wartość 20,8 mld riali (ok. 5,5 mld $). Główne, nie licząc ropy naftowej, towary eksportowane z Arabii Saudyjskiej to plastiki i kauczuk oraz wyroby z nich wykonane, które stanowią 37,6% eksportu towarów nienaftowych, oraz „produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych” (31,3% eksportu).

Import wzrósł towarów wzrósł względem lipca 2021 o 13,2% (5,3 mld riali tj. ok. 1,4 mld $). Całkowita wartość importu w lipcu wyniosła 45,6 mld riali (ok. 12,1 mld.

Wzrost ten wynikał ze wzrostu w wielu sektorach, ale głównie w dziale określonym jako „pojazdy i powiązany sprzęt transportowy” (wzrost o 112,9%) oraz „Produkty chemiczne” i przemysł pokrewny (wzrost o 18,7%). Choć odnotowano wzrost importu względem lipca ubiegłego roku, to jednak względem czerwca 2021 nastąpił spadek, o 3,1% (-1,4 mld riali).

Z kim handluje Królestwo?

Przede wszystkim z krajami azjatyckimi. Głównym partnerem handlowym Arabii Saudyjskiej są Chiny.  W lipcu 2021 r. eksport do Chin osiągnął wartość 18,0 mld riali (ok. 4,8 mld $. Udział eksportu do Chin wyniósł 19,6% eksportu ogółem.

Na drugim miejscu znalazła się Korea Południowa z udziałem w eksporcie wynoszącym 9,8% i Indie (9,1%). Na kolejnych miejscach są Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Pierwszą dziesiątkę odbiorców eksportu zamykają USA, Egipt, Tajwan, Francja i sąsiedni Bahrajn.

Wartość eksportu z Arabii Saudyjskiej do tych 10 krajów wyniosła w lipcu 61,9 mld riali (ok. 16,5 mld $) i stanowił 67,5% całkowitego eksportu.

Chiny są również największym partnerem Królestwa jeśli chodzi o import. Jego wartość w lipcu wyniosła 9,9 mld riali (21,8% całkowitego importu). Na kolejnych miejscach znalazły się USA i Zjednoczone Emiraty Arabskie, oraz Indie, Niemcy, Japonia, Kanada, Włochy, Belgia i Egipt.

Import do Arabii Saudyjskiej z tych 10 krajów wyniósł 28,7 mld riali (ok. 7,65 mld. $), co stanowiło 62,8% całkowitego importu.

Pięć najważniejszych portów dla importu obsłużyło towary o wartości 12,8 mld riali (ok. 3,41 mld $). Główne porty to: Dżudda, King Abdulaziz Port (19,9%), King Khalid International Airport (10,8%), Port Ras Tannorah (6,7%) i Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Abdulaziza (6,4%). Te pięć portów łącznie obłuzyło 71,8% całkowitego importu towarów do Królestwa.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *