Blog

Platforma do rozwoju pracy elastycznej w Arabii Saudyjskiej

Platforma do rozwoju pracy elastycznej w Arabii Saudyjskiej

W Saudi Gazette można przeczytać o ciekawym systemie wspierania pracy w niepełnym wymiarze godzin jaki jest stosowany w Królestwie. Chodzi o specjalną platformę rejestrującą tego typu umowy.

Ministerstwo Zasobów Ludzkich i Rozwoju Społecznego (MHRSD) poinformowało właśnie, że  zarejestrowano na platformie rejestrującej umowy pracy elastycznej (mrn.sa) w sumie ponad 10 tys. takich dokumentów. Plany zakładają osiągnięcie poziomu 57 tys. umów o pracę w trybie elastycznym do końca 2022 roku.

Platforma zaczęła działać w sierpniu 2020 roku i ma za zadanie pomóc saudyjskim pracownikom w znalezieniu pracy w niepełnym wymiarze godzin i w wolnych zawodach. Są na niej rejestrowane umowy o tego typu elastyczną pracę pomiędzy pracownikami a pracodawcami, przy czym pracodawca po jej zakończeniu nie musi wypłacać pracownikowi żadnej odprawy.

Program ma na celu stworzenie nowych rodzajów miejsc pracy dla Saudyjczyków poszukujących pracy i zwiększenie ich szans na uzyskanie elastycznych miejsc pracy, aby pomóc im poprawić swoją pozycje na rynku pracy oraz podnieść ich umiejętności i wiedzę, aby umożliwić im późniejsze znalezienie pracy w pełnym wymiarze.

Według ministerstwa, system elastycznej pracy ma na celu wspieranie saudyzacji, zapewnianie możliwości zatrudnienia obywatelom kraju, zmniejszanie stopy bezrobocia oraz tworzenie większej liczby miejsc pracy dla obywateli w niepełnym wymiarze czasu i większej elastyczności. Do tego ma  pomóc w zaspokajanie pilnych i sezonowych potrzeb saudyjskiego rynku pracy.

Najczęściej zatrudnionymi pracownikami w ramach tego programu są: sprzedawca, sprzedawca gastronomii, konsultant usług technicznych, kierownik gastronomii i asystent administracyjny.

Firmy i rodzaje działalności, które najbardziej korzystają z systemu elastycznej pracy to: budownictwo, usługi logistyczne, doradztwo inżynieryjne, sektory handlu detalicznego i hurtowego oraz usługi utrzymania budynków, obsługa stołówek i kafeterii, kantory wymiany walut, projektowanie i programowanie.

Z programu mogą skorzystać wszystkie grupy wiekowe Saudyjczyków określone w saudyjskim prawie pracy, w szczególności uczniowie i uczniowie szkół średnich, pracujące matki lub pracownicy, którzy chcą pracować w wymiarze godzinowym i poprawić swoje dochody.

W ramach systemu, czas pracy pracownika u jednego pracodawcy powinien wynosić mniej niż połowę całkowitego czasu pracy w danej firmie.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *